MESSEGUE BUISAN, ARNAU

Categoria: SUBSTITUT 1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MATEMÀTICA
Adreça electrònica: arnau.messegue@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 1 ÀLGEBRA LINEAL
Grau en Turisme - UdL 1 MATEMÀTIQUES
Grau en Enginyeria Química - UdL 1 ÀLGEBRA LINEAL
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 1 ÀLGEBRA LINEAL
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 MATEMÀTIQUES
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 1 ÀLGEBRA LINEAL
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 1 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS
PARS Enginyeria Informàtica 2 LLENGUATGES, AUTÒMATS I GRAMÀTIQUES
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 2 LLENGUATGES, AUTÒMATS I GRAMÀTIQUES
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 2 LLENGUATGES, AUTÒMATS I GRAMÀTIQUES

Recerca

Grup de recerca: Criptografia i Grafs (C&G)