Normativa de la titulació

- Informació general

Assignatures lligades a les pràctiques
Codi Assignatura Tipus Crèdits ECTS
102643 Pràctiques Externes Obligatòria 15

Requisits previs: Per poder matricular les Pràctiques en Entitats Públiques i Privades s’han d’haver superat 150 crèdits, inclosos de forma obligatòria els corresponents a les matèries bàsiques (60 ECTS).

- Normativa

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la UdL

- Entitats col·laboradores

Llistat entitats col·laboradores

- Accés al portal de pràctiques

Accés per als alumnes

Accés per a les entitats col·laboradores