Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Turisme

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

240 CTS

Preu crèdit ECTS

17,69 €

Centre que l'imparteix

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Any d'inici

2010/2011

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (60%), Castellà (27’5%), Anglès (7,5%) 2ª Llengua estrangera (5%)

Places

40

Coordinació

Jaume Codina Mejón fdet.coordgturisme@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Jornada d'acollida
Jornada d'acollida
Jornada d'acollida
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

La Universitat de Lleida ofereix una titulació oficial en concordança amb l’esmentada demanda de professionals, vàlida per al desenvolupament professional en qualsevol àmbit territorial però també especialitzada, si l’alumne ho vol, en els tipus de turisme que es desenvolupen en les contrades de la Catalunya interior, el Prepirineu i el Pirineu, on activitats com el turisme rural, el turisme blanc, l’ecològic i el de muntanya i també el turisme urbà i el cultural estan en plena expansió.

Des del punt de vista docent, el grau en Turisme de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida es singularitza per la importància que es dóna a la formació empresarial, atès que la major part dels titulats desenvoluparan la seua carrera professional en l’empresa turística. Metodològicament s'aposta per l'avaluació continuada, les metodologies pedagògiques actives i l'orientació professionalitzadora (amb pràctiques obligatòries d'empresa), alhora que s'inicia l'alumnat en la recerca (treball de fi de grau). Un avantatge notori és la coordinació dels programes de les diferents matèries, per garantir una sèrie de coneixements bàsics i evitar-ne la duplicitat.