Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Turisme 
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Turisme per la Universitat de Lleida 
Publicació BOE: 21/02/2013
Publicació Pla d'estudis BOE: 28/06/2017
Oferta docent del pla d'estudis

Centre docent: Facultat de Dret, Economia i Turisme 
                            Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont) 
                            E25001 Lleida 
                            Tel. +34 973 70 32 00 
                            Fax +34 973 70 32 01 
                            http://www.fde.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries de Formació Bàsica (FB) 60
Matèries Obligatòries (B) 120
Matèries Optatives (O) 36
Pràctiques Externes 15
Treball de Fi de Grau 9
TOTAL CRÈDITS 240

 

Oferta docent - Curs 2023-2024

Oferta docent - Curs 2024-2025

 

Curs 2024-2025

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102600 DRET MERCANTIL T 6
102601 MATEMÀTIQUES T 6
102602 ESTADÍSTICA T 6
102603 ESTRUCTURA DEL MERCAT TURÍSTIC T 6
102604 ANGLÈS I T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102605 PSICOSOCIOLOGIA DEL TURISME I DEL LLEURE T 6
102606 ECONOMIA T 6
102607 HISTÒRIA DE L'ART T 6
102608 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESA TURÍSTICA T 6
102609 FRANCÈS I T 6
102610 ALEMANY I T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102613 GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS, PROTOCOL I COMUNICACIÓ B 6
102614 GEOGRAFIA TURÍSTICA DEL MÓN B 6
102618 RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS B 6
102645 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING TURÍSTIC B 6
102646 COMPTABILITAT FINANCERA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102615 ANGLÈS II B 6
102616 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES D'INTERMEDIACIÓ B 6
102617 COMPTABILITAT DE COSTOS B 6
102619 DRET ADMINISTRATIU TURÍSTIC B 6
102620 FRANCÈS II B 6
102621 ALEMANY II B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102622 FINANÇAMENT D'EMPRESES TURÍSTIQUES B 6
102623 GESTIÓ FISCAL I LABORAL DE L'EMPRESA TURÍSTICA B 6
102626 ANGLÈS III B 6
102627 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS I RESTAURACIÓ B 6
102647 MÀRQUETING ESTRATÈGIC TURÍSTIC B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102624 NOVES TECNOLOGIES I TURISME B 6
102625 GESTIÓ DEL TURISME RURAL I DE MUNTANYA B 6
102628 DIRECCIÓ DE LA RESTAURACIÓ B 6
102629 DIRECCIÓ FINANCERA DE L'EMPRESA TURÍSTICA B 6
102630 RECURSOS PATRIMONIALS B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102632 EL GUIATGE TERRITORIAL I LA INFORMACIÓ TURÍSTICA O 6
102633 TURISME CULTURAL I DE CIUTAT O 6
102634 ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC O 6
102636 GESTIÓ DE LA QUALITAT TURÍSTICA O 6
102637 EMPRESES DE TRANSPORT DE VIATGERS O 6
102638 CONFECCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC O 6
102640 GESTIÓ PÚBLICA DEL TURISME O 6
102648 MOBILITAT I O 6
102649 MOBILITAT II O 6
102650 MOBILITAT III O 6
102651 MOBILITAT IV O 6
102652 MOBILITAT V O 6
102653 ART I CULTURA A CATALUNYA O 6
102655 SIMULACIÓ EMPRESARIAL D'ALLOTJAMENTS I RESTAURACIÓ O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102648 MOBILITAT I O 6
102649 MOBILITAT II O 6
102650 MOBILITAT III O 6
102651 MOBILITAT IV O 6
102652 MOBILITAT V O 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102643 PRÀCTIQUES EXTERNES B 15
102644 TREBALL DE FI DE GRAU B 9