TREPAT CLEMENS, MIREIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Email: mireia.trepat@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Màrqueting de Mitjans Socials - UdL 1 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS
Grau en Turisme - UdL 3 MÀRQUETING ESTRATÈGIC TURÍSTIC
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 3 MÀRQUETING ESTRATÈGIC TURÍSTIC
Grau en Turisme - UdL 4 PRÀCTIQUES EXTERNES
Grau en Turisme - UdL 4 SIMULACIÓ EMPRESARIAL D'ALLOTJAMENTS I RESTAURACIÓ
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 4 MÀRQUETING ESTRATÈGIC TURÍSTIC
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 MÀRQUETING ESTRATÈGIC TURÍSTIC
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 PRÀCTIQUES EXTERNES