TORRES SOLE, TERESA

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: teresa.torressole@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Turisme - UdL 1 ECONOMIA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 3 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 3 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL
Grau en Turisme - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 4 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 4 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GR-ASE)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Gestión colectiva de contractaciones agrícolas en origen y sus soportes territoriales en España y Marruecos: propuesta de concatenación de campañas e implicaciones en codesarro 01/01/2011 31/12/2014 JUAN ANTONIO MARQUEZ DOMINGUEZ
Acords de Millora de la FDET 2017: Desenvolupar un projecte de formació dual amb el grau en Turisme 01/01/2017 31/12/2017 TERESA TORRES SOLÉ
La transversalitat com a eina de millora de l'avaluació continuada i de l'aprenentatge. Una aplicació a les assignatures de Política Econòmica i Economia Catalana d'ADE durant el curs 2009-2010. 01/02/2010 31/01/2011 TERESA TORRES SOLÉ
Eficàcia de la contractació en origen per la inserció laboral de la població estrangera a Catalunya. Aportacions per a un debat. 01/04/2007 31/03/2008 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior dels estudis de l'àmbit econòmic i jurídic. Desenvolupament de l'avaluació continuada en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 AGNES PARDELL VEA
Desenvolupament del pla d'acció tutorial en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 MARÍA ÁNGELES CABASÉS PIQUÉ
La transversalitat com a eina de millora de l'avaluació continuada i de l'aprenentatge. Una aplicació a les assignatures de Política Econòmica I i Economia Catalana d'ADE 01/10/2008 30/09/2010 MERCÈ SALA RIOS
L'avaluació de l'aprenentatge per competències: eines per al professorat i l'alumnat 01/11/2011 01/11/2011 MARIA FARRÉ PERDIGUER
Diversidad cultural e igualdad de oportunidades en la escuela 02/01/2016 31/12/2018 JORDI GARRETA BOCHACA
Itinerarios de formacion e inserción profesional de los diplomados universitarios (los diplomados en ciencias empresariales) 02/06/1999 01/06/2002 JOAN PERE ENCISO RODRÍGUEZ
Análisis de la dinámica estructural de los sectores económicos de Lleida 11/12/1998 10/12/2001 PERE MIR ARTIGUES
La competitivitat de la indústria catalana amb l'estranger i la resta d'Espanya, des de la integració a la UE fins a la UEM: canvis i conseqüències 15/11/2007 14/11/2008 TERESA TORRES SOLÉ
Tesis Any Direcció
Avaluació de les polítiques públiques de formació: estudi de dos casos 1998 Oroval Planas, Esteve
Publicacions Any Autors Tipus
La implementación de una metodología y evaluación basada en el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) 2023 Hinostroza, U; Sansó, C.; Senar, F.; Jardí, A.; Huguet, Á.; Janés, J.; Torres, T.; Ianos, A.; Petreñas, C. Article docent
Universal measures for inclusive education 2022 Petreñas, Cristina; Sansó Galiay, Clara; Ianos, Maria Adelina; Janés i Carulla, Judit; Lapresta Rey, Cecilio; Huguet, Àngel; Hinostroza Castillo, Úrsula; Senar Morera, Fernando; Sáenz Hernández, Isabe Publicació electrònica docent
Medidas universales para una educación inclusiva 2022 Petreñas, Cristina; Sansó Galiay, Clara; Ianos, Maria Adelina; Janés i Carulla, Judit; Lapresta Rey, Cecilio; Huguet, Àngel; Hinostroza Castillo, Úrsula; Senar Morera, Fernando; Sáenz Hernández, Isabe Publicació electrònica docent
Mesures universals per a una educació inclusiva 2022 Petreñas, Cristina; Sansó Galiay, Clara; Ianos, Maria Adelina; Janés i Carulla, Judit; Lapresta Rey, Cecilio; Huguet, Àngel; Hinostroza Castillo, Úrsula; Senar Morera, Fernando; Sáenz Hernández, Isabe Publicació electrònica docent
Cooperatives' Export Performance: Is Size Relevant? 2022 Sala Ríos, M.; Torres Solé, T.; Farré Perdiguer, M. Article d'investigació
Dinàmica ocupacional dels territoris rurals a les terres de Lleida. 2021 Enciso Rodríguez, P.; Sala Ríos, M.; Torres Solé, T. Capítol de llibre d'investigació
Effects of innovation on exports in Spanish cooperatives 2021 Sala Ríos, M.; Torres Solé, T. Article d'investigació
Dinàmica ocupacional dels territoris rurals a les terres de Lleida 2021 Enciso Rodríguez, P.; Sala Ríos, M.; Torres Solé, T. Article en llibre
Cooperative employment cycles in Spain. Does regional localization matter? 2020 Sala-Ríos, M.; Farré-Perdiguer, M.;Torres-Solé, T. Article d'investigació
Crisis del turismo tras la COVID-19 2020 Torres Solé, T.; Sala Ríos, M.; Farré Perdiguer, M. Article en llibre
Educación inclusiva: una universidad para todos 2020 Farré Perdiguer, Mariona; Sala Rios, Mercè; Torres Solé, Teresa Capítol de llibre d'investigació
Exporting and firms' performance¿What about cooperatives? Evidence from Spain 2020 Sala-Ríos, M; Farré-Perdiguer, M; Torres-Solé, T Article d'investigació
Can a Multi-Criteria Methodology Fit with Non-Profit Institutions Decision-Making? An Application in a Spanish Non-Profit Association 2020 Sala Rios, M.; Torres Solé, T.; Farré Perdiguer, M. Article d'investigació
Del primer al segundo Plan Estratégico de Turismo en Cataluña 2019 Torres-Solé, T.; Sala-Ríos, M.; Farré-Perdiguer, M. Article d'investigació
Gestión de la interculturalidad en la escuela catalana 2019 Torres-Solé, T.; Sala-Ríos, M.; Farré-Perdiguer, M. Capítol de llibre d'investigació
La contratación de temporeros en las campañas de recolección del sector frutícola 2018 Allepuz-Capdevila, R.; Torres-Solé, T. Article d'investigació
Cap a una universitat inclusiva: algunes reflexions. 2018 Farré Perdiguer, M.; Sala Rios, M.; Torres Solé, T. Article d'investigació
How do housing prices and business cycles interact in Spain? An empirical analysis 2018 Sala-Rios, M; Farré-Perdiguer, M; Torres-Solé, T. Article d'investigació
Demografía de las cooperativas en tiempos de crisis 2018 Sala Ríos, M; Torres-Solé, T; Farré-Perdiguer, M Article d'investigació
Immigrants' employment and the business cycle in Spain: taking account of gender and origin 2018 Sala-Rios, M; Torres-Solé, T; Farré-Perdiguer, M Article d'investigació
Análisis macro de la diversidad educativa: el caso de Cataluña 2018 Farré-Perdiguer, M.; Sala-Ríos, M.; Torres-Solé, T. Capítol de llibre d'investigació
La sostenibilidad de las marcas turíticas catalanas 2018 Torres-Sole, T.; Sala-Ríos,M. y Farré-Perdiguer, M. Capítol de llibre d'investigació
El Desarrollo Sostenible en el Currículo Universitario: Un estudio aplicado al Grado en ADE. 2018 Torres Solé,T.; Sala Ríos,M.; Farré Perdiguer,M. Capítol de llibre d'investigació
A avaliação de desempenho no ensino superior: O caso das universidades públicas catalãs 2017 Farré-Perdiguer, M.; Sala-Ríos, M.; Torres-Solé, T. Capítol de llibre d'investigació
La formación universitaria dual como instrumento de inserción 2017 Badia-Pacual, F.; Gómez-Adillon, M.J.; Torres-Solé, T. Capítol de llibre d'investigació
L'impacte econòmic de la inversió en educació:els efectes de la crisi i escenari de futur. 2017 Farré, M. i Torres, T. Capítol de llibre d'investigació
Las contrataciones en origen como instrumento de regulación laboral de flujos migratorios en el sector agrario español. 2017 Torres, T.; Allepuz, R.; Márquez, J. A.; Gordo, M. Article d'investigació
Immigrants' Employment in Spanish Cooperatives: Outcomes in Relation to the Business Cycle 2017 Sala-Rios, M; Farré-Perdiguer, M; Torres-Solé, T Article d'investigació
Les externalitats de l'agricultura periurbana: El cas de l'Horta de Lleida 2017 Torres, T. i Fernández, O. Article d'investigació
Credit and business cycles' relationship: evidence from Spain 2016 Sala-Rios, M; Torres-Solé, T; Farré-Perdiguer M Article d'investigació
Formació dual i inserció laboral dels universitaris a Catalunya 2016 Torres Solé, Teresa; Gómez Adillón, M. Jesús Article d'investigació
Network analysis for the study of technological collaboration in spaces for innovation. Science and technology parks and their relationship with the university 2016 Farré-Perdiguer, M.; Sala-Rios, M.; Torres-Sole, T. Article d'investigació
Redes de colaboración en los Parques Científicos y Tecnológicos. El papel de las universidades. 2016 Farré Perdiguer,M;Sala Ríos,M;Torres Solé,T. Capítol de llibre d'investigació
Análisis bibliométrico de los artículos de innovación educativa. 2016 Torres-Solé T.; Sala-Ríos, M.; Farré-Perdiguer, M. Article docent
La gestión colectiva de los contratos en origen de temporeros colombianos en la provincia de Lleida 2015 Gordo M; Allepuz R.; Márquez, J.A y Torres T Article d'investigació
La educación como factor de crecimiento económico en los países menos desarrollados. 2015 Torres T; Sala M; Farré, M. Article d'investigació
Grado de sostenibilidad de los ámbitos turísticos catalanes 2015 Torres, T.; Sala, M.; Farré,M Article d'investigació
El empleo de las cooperativas. Un análisis comparativo de sus fases cíclicas y de su grado de sincronización 2015 Sala M; Torres T; Farré, M. Article d'investigació
Characterization of cyclical phases in the manufacturing industry in Spain 2014 Sala M; Torres T; Farré, M. Article d'investigació
Un análisis del comportamiento cíclico de las cooperativas y sociedades laborales españolas y de su relación con la actividad económica 2014 Sala M; Farré, M; Torres T. Article d'investigació
La contratación de mano de obra temporal en la agricultura hortofrutícola española 2014 Torres T, Allepuz R, Gordo M. Article d'investigació
La demanda turística de la economía española:caracterización cíclica y sincronización 2014 Sala M; Torres T; Farré, M. Article d'investigació
Estudio bibliométrico sobre la innovación docente:el papel de las TIC. 2014 Torres, T; Sala, M y Farré, M Capítol de llibre docent
Uma experiência de aprendizagem cooperativa para a avaliação de competências no campo da economia 2014 Farré, M.; Sala,M., Torres,T. Capítol de llibre d'investigació
A cooperative learning experience to evaluate competences in economic sphere 2014 Farré, M.; Sala, M.; Torres,T. Capítol de llibre d'investigació
La inmigración africana y su impacto en el territorio español: desde el crecimiento a la crisis. 2014 Allepuz R.; Torres,T. Capítol de llibre d'investigació
Una experiencia de aprendizaje cooperativo para la evaluación de competencias en el ámbito de la economía 2014 Farré, M.; Sala,.M.; Torres,T. Capítol de llibre docent
El gasto del turismo de nieve y su efecto en la Val d'Aran. 2014 Torres T; Segú L. Article d'investigació
El ciclo económico de Cataluña. Un análisis comparativo con la Unión Económica y Monetaria 2014 Sala M, Torres T, Farré M. Article d'investigació
O impacto económico e no conhecimento da Universidade de Lleida (Espanha) 2014 Enciso, J.P; Farré, M; Sala,M i Torres,T. Capítol de llibre d'investigació
Caracterización del ciclo económico de Cataluña. Un análisis comparativo respecto a la UEM 2013 Sala, M.; Torres, T.; Farré, M. Acta congrés
El turismo sostenible en las marcas turísticas de Cataluña 2013 Torres T, Sala M, Farré M. Article d'investigació
Gestión colectiva de las contrataciones en origen en Lleida: los temporeros colombianos. 2013 Allepuz,R.; Gordo,M.; Márquez,J.A.; Torres,T. Capítol de llibre d'investigació
La contribución de la inmigración en el ciclo de crecimiento económico español (1996-2007) y el cambio de tendencia. 2013 Allepuz, R.; Farré, M.; Sala, M. i Torres, T. Acta congrés
La evaluación continua: un enfoque transversal 2012 Sala, M.; Torres, T. Capítol de llibre docent
España en la Unión Europea: 25 años despúes 2012 Farre, M.; Torres, T. (editoras) Editor llibre d'investigació
Introducción 2012 Farré, M.;Torres, T. Capítol de llibre d'investigació
Quin 2012!! 2012 Torres, T. Article en premsa
El impacto sobre el conocimiento:el caso de la Universidad de Lleida 2012 Torres-Solé, T.; Enciso-Rodriguez, P.; Farré-Perdiguer, M.; Sala-Ríos, M. Acta congrés
Circular migration flows between Spain and Africa. 2012 Allepuz,R.; Torres, T. Capítol de llibre d'investigació
Un análisis de los posibles determinantes de la asimetría de las fluctuaciones cíclicas entre los nuevos miembros de la UE y la zona euro 2012 Sala M; Torres T; Márquez D; Muñoz P. Article d'investigació
Economia Catalana. Teoria 2011 Torres, Teresa Llibre docent
Metamorfosi del model industrial 2011 Torres, T. Article en premsa
De la mecanización en la agricultura tradicional a la contratación en origen en la agricultura moderna. 2011 Torres, T.; Allepuz, R.; Gordo, M. Capítol de llibre d'investigació
Fluctuaciones cíclicas, shocks y asimetrías. Un análisis desagregado para las regiones e industrias españolas. 2011 Sala M, Farré M, Torres, T. Article d'investigació
Economia Catalana. Pràctica 2011 Torres, Teresa Llibre docent
El ciclo económico de Cataluña. Un análisis de la simetría respecto a España y a la UEM 2011 Sala M.,Farré M., Torres T Article d'investigació
La transversalidad como instrumento para mejorar el aprendizaje 2011 Torres T, Sala M. Article docent
Economia 2010 Torres T Apunts docents
Política Econòmica 2010 Sala M.; Torres T Apunts docents
El Impacto de la universidad en el ámbito económico y del conocimiento. El caso de la Universidad de Lleida 2010 Torres T, Enciso P, Farré M, Sala M. Article d'investigació
La transversalitat com a eina de millora de l'avaluació continuada i de l'aprenentatge. Una aplicació a les assigantures de Política Eocnòmica I i Economia Catalana 2010 Sala, M.; Torres, T. Acta congrés
L'impacte econòmic de la Universitat de Lleida 2010 Enciso JP, Farré M, Sala M, Torres T. Article en revista divulgativa
L'impacte econòmic de la Universitat de Lleida 2010 Enciso P, Farré M, Sala M, Torres T. Capítol de llibre d'investigació
Una proposta de transversalitat aplicada a l'ensenyament d'ADE. Curs 2008-2009 2010 Torres, T.; Sala, M. Acta congrés
Apunts d'Economia Espanyola i Mundial 2010 Enciso JP,Torres T. Apunts docents
La transversalitat com a eina de millora de l'avaluació continuada i de l'aprenentatge. Una aplicació a les assignatures de Política Econòmica I i Economia Catalana d'ADE. Curs 2008-2009 2010 Sala, M.; Torres, T. Capítol de llibre docent
Economia Catalana 2010 Torres T Apunts docents
Apunts d'Economia de la Salut 2010 Farré M, Sala,M i Torres,T Apunts docents
Eficàcia de la contractació en origen per a la inserció laboral de la població estrangera a Catalunya en un context de creixement econòmic. Aportacions per a un debat 2009 Allepuz R, Farré, M, Sala M,Torres, T. Capítol de llibre d'investigació
La contractació en origen a Catalunya 2009 Allepuz R, Farré, M, Sala M,Torres, T. Llibre d'investigació
El desarrollo humano: perfiles y perspectivas futuras. 2009 Torres T, Allepuz R. Article d'investigació
Eficacia de la contratación en origen para la inserción laboral de la población extranjera en Cataluña. Aportaciones para un debate 2008 Allepuz, R.; Farré, M.; Sala, M.; Torres, T. Editor actes congrés
Avaluació de les polítiques públiques de formació 2008 Torres, T. Llibre d'investigació
Eficacia de la contratación en origen para la inserción laboral de la población extranjera en Cataluña. Aportaciones para un debate 2008 Allepuz, R.; Farré, M.; Sala, M.; Torres, T. Editor actes congrés
La aportación del turismo al crecimiento económico regional 2008 Torres T, Sala M. Capítol de llibre d'investigació
Sectores manufactureros motores de la economía catalana 2008 Farré, M.; Sala, M.; Torres, T. Editor actes congrés
El turismo como elemento de crecimiento económico en el ámbito español 2008 Torres T, Sala M. Article d'investigació
La convergencia socio-económica de las comunidades autónomas españolas en la década de los noventa. 2008 Torres T, Sala M. Article d'investigació
La intensidad comercial de la industria catalana con el resto de España y la Unión Europea. Capacidades y potencialidades. 2008 Torres T, Sala M, Farré M. Article d'investigació
Eficacia de la contratación en origen para la inserción laboral de la población extranjera en Cataluña. Aportaciones para un debate 2008 Allepuz, R.; Farré, M.; Sala, M.; Torres, T. Acta congrés
¿Muestran el mismo perfil competitivo las PYMES y las grandes empresas industriales españolas? 2007 Torres T, Sala M. Article d'investigació
Perfiles competitivos de los sectores industriales españoles, según la dimensión empresarial 2007 Torres T, Sala M. Article d'investigació
Factores no agronómicos: análisis de su influencia en los precios de la tierra agraria 2007 Sala M, Torres T. Article d'investigació
Apropament a la realitat de les organitzacions de productors de fruita i hortalissa (OPFH) catalanes dels competidors més rellevants 2007 Sala M, Farré M, Torres, T. Informes de recerca
El turismo como elemento de crecimiento económico en el ámbito español 2007 Sala, M.; Torres, T. Editor actes congrés
La competitividad exterior de las Pymes y las grandes empresas industriales españolas 2006 Sala M, Torres T Article d'investigació
The catalan agri-food industry 2006 Farre M, Sala M, Torres T. Capítol de llibre d'investigació
La indústria agroalimentària catalana 2006 Farre, M; Sala, M; Torres, T. Capítol de llibre d'investigació
Reflexiones sobre la localización industrial aplicadas a la industria catalana 2005 Sala M, Torres T. Article d'investigació
Unas reflexiones sobre localización industrial apilcadas a la industria catalana 2005 Sala, M.; Torres, T. Editor actes congrés
Crecimiento y estabilidad macroeconómica: el papel de la política económica 2005 Sala, M.; Allepuz, R.; Torres, T. (ed.) Llibre d'investigació
¿Se ha producido un acercamiento socio-económico en el seno de la Unión Europea? Un analisis por países y regiones 2005 Sala M, Torres T. Article d'investigació
L’economia de Lleida i els efectes de l’ampliació de la Unió Europea 2004 Allepuz R, Enciso JP, Farré M, Morell A, Sala M, Torres, T. Llibre d'investigació
Incidencia de los fondos estructurales en la cohesión regional española 2004 Torres T, Sala M. Capítol de llibre d'investigació
Tendencias a largo plazo del desarrollo humano 2004 Torres T, Allepuz R. Article d'investigació
Un análisis socio-económico de las Comunidades Autónomas españolas 2004 Sala M, Torres T. Capítol de llibre d'investigació
L'impacte econòmic de la Universitat de Lleida 2003 Sala M, Enciso JP, Farré M, Torres T. Article d'investigació
Financiación de la formación: inicial, ocupacional y continua 2003 Oroval E, Torres T. Article d'investigació
Análisis empírico de la evolución de los precios en el mercado del suelo rústico 2002 Sala M, Torres T. Capítol de llibre d'investigació
Requisitos de cualificación para el empleo. Itinerarios de formación e inserción profesional de los diplomados en Ciencias Empresariales. Enciso Rodríguez, JP (dir) 2001 Allepuz R, Blanco R, Enciso JP, Farré M, Morell A, Sala M, Torres T. Llibre d'investigació
Efectes econòmics de la universitat en la ciutat 2001 Enciso JP, Farré M, Sala M, Torres T Capítol de llibre d'investigació
Valoración de la formación como mecanismo de selección 2001 Torres T,Enciso JP,Allepuz R Capítol de llibre d'investigació
El impacto económico de la Universidad sobre la producción, la renta y el empleo local 2000 Sala M, Enciso JP, Farré M, Torres T. Article d'investigació
Universities as regional economy revitaliting instrument 2000 Farré, M.; Sala, M.; Torres, T.; Enciso, J.P. Publicació electrònica
La financiación de la formación profesional en España 2000 Oroval E,Torres T Llibre d'investigació
The financing of vocational education and training in Spain 2000 Oroval E, Torres T Llibre d'investigació
Cambios y tendencias de la formación en España, del primer al segundo programa nacional de formación profesional 2000 Torres T. Article d'investigació
Incidencia territorial de la política universitaria 2000 Enciso JP, Farré M, Sala M, Torres T. Article d'investigació
L'evolució de la renda agrària catalana en la dècada dels anys noranta 1999 Sala M, Torres T, Tena A. Article d'investigació
Agents i fluxos econòmics de la formació 1999 Oroval E, Torres T. Article d'investigació
Macromagnituds del sector agrari a la demarcació de Lleida 1999 Sala M, Torres T. Capítol de llibre d'investigació
El impacto económico de la política de descentralización universitaria: un estudio aplicado 1999 Sala M, Enciso JP, Farré M, Torres T. Article d'investigació
Estudio del impacto económico de la Universidad de Lleida sobre la economía regional: una aplicación input-output 1999 Enciso JP, Sala M, Farré M, Torres T Capítol de llibre d'investigació
El impacto económico de la Universidad: un estudio aplicado 1999 Torres T, Sala M, Enciso JP, Farré M. Editor actes congrés
Consideracions entorn de la moneda única 1998 Enciso, J.P.; Farré, M.; Torres, T. Article d'investigació
Estrategias territoriales ante la Unión Europea del s XXI. XIV Reunión de Estudios Regionales 1998 Enciso, J.P.; Farré, M.; Torres, T. Publicacions Multimèdia
La població femenina en el marc de l'activitat laboral a la ciutat de Lleida 1997 Farré M, Torres T. Article d'investigació
Avaluació de programes de Garantia Social 1997 Torres, T.; Oroval, E. Llibre d'investigació
Dinàmica de l'atur a Lleida: anàlisi sectorial i territorial (1987-1995) 1996 Enciso JP,Allepuz R,Armengol T,Morell A,Torres T Llibre d'investigació
Més enllà de la població desocupada a Europa 1996 Torres T. Article d'investigació
La formación profesional ocupacional y el mercado de trabajo 1995 Torres T. Capítol de llibre d'investigació