MARTI SIMO, NURIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: nuria.marti@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Turisme - UdL 1 ESTRUCTURA DEL MERCAT TURÍSTIC
Grau en Turisme - UdL 1 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESA TURÍSTICA
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 ESTRUCTURA DEL MERCAT TURÍSTIC
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESA TURÍSTICA
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 1 ESTRUCTURA DEL MERCAT TURÍSTIC
Grau en Turisme - UdL 2 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES D'INTERMEDIACIÓ
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 2 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES D'INTERMEDIACIÓ
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 3 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES D'INTERMEDIACIÓ