BORGES SAIZ, FEDERICO

Category: ADJUNCT LECTURER PART TIME T2
Academic profile: Bachelor's degree / pre-EHEA degree / engineering degree
Department: FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES
Email: federico.borges@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Grau en Medicina 1 SCIENTIFIC ENGLISH
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 1 LENGUA INGLESA I
Doble titulació:Grau en Dret i Grau en Adminsitració i Direcció d'Empreses 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 1 LENGUA INGLESA I
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
Degree in English Studies 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
Degree in Business Administration and Management 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Degree in Tourism 4 BACHELOR'S THESIS
Degree in Primary Training 4 BACHELOR'S THESIS
Degree in Primary Training 4 DIGITAL CREATIVITY IN LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE
Degree in Medicine 4 SCIENTIFIC ENGLISH
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 DIGITAL CREATIVITY IN LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Educació Primària 5 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Educació Primària 5 DIGITAL CREATIVITY IN LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 5 BACHELOR'S THESIS

Research

Research profile: Cercle de lingüística aplicada (CLA)